Back to English version >

Mae TiFiNi yn cynhyrchu rhaglenni dogfen gafaelgar a chyfoes i rwydweithiau yng Nghymru a ledled y byd. O gyfresi rhyngwladol, i ffilmiau unigol sy'n torri tir newydd , wrth wraidd bob un o’n rhaglenni ni mae yna stori wych.  

Mae’r enw, Ti- Fi-Ni yn arwyddocaol o sut rydym yn hoffi gweithio  - fel tîm! Ac ers dechrau’r cwmni yn 2012, mae’r tîm wedi cyflawni tipyn! Rydym wedi cynhyrchu a chyd-gynhyrchu dros 16 awr o raglenni ac wedi ein henwebi am rhai o wobrau mwyaf disglair y diwydiant.  

Enwebwyd Finding Mum and Dad, ein comisiwn cyntaf i Channel 4, am wobr Grierson a Broadcast gan ein dynodi ni fel gwneuthurwyr rhaglenni neilltuol sydd â thalent am adrodd stori.

Rydym yn falch iawn o gynhyrchu rhaglenni unigol a chyfresi poblogaidd i BBC Wales, ITV Wales, Foxtel ac S4C ac mae ein comisiwn diweddara, Revenge Porn, yn debyg o fod yn un o’n rhaglenni mwyaf beiddgar hyd yma! Gwyliwch hi ar C4 ar Awst 17eg!  

Eleni arwyddodd TiFiNi gytundeb gyda Passion Media am yr hawl i ddosbarthu a hybu ein cynnwys i’r farchnad ryngwladol.